Zwiększona potrzeba tyroksyny u kobiet z niedoczynnością tarczycy podczas terapii estrogenowej ad 5

Wartość wskaźnika wiązania hormonu tarczycy u kobiet z niedoczynnością tarczycy zmniejszyła się do 0,8 . 0,1 (P <0,01 dla porównania z linią podstawową). Wartości indeksu tyroksyny bez surowicy nie zmieniły się w odpowiedzi na terapię estrogenową. Ryc. 3. Read more „Zwiększona potrzeba tyroksyny u kobiet z niedoczynnością tarczycy podczas terapii estrogenowej ad 5”

AIDS – pierwsze 20 lat ad 6

Na podstawie trzech zgłoszonych przypadków choroby społeczność zdrowia publicznego odczuła zbliżającą się katastrofę. Z drugiej strony, specjaliści od hemofilii byli świadkami ogromnych korzyści, jakie krioprecypitacja dostarczyła pacjentom, i uważali, że ten zysk przyćmiewał teoretyczne obawy, że dopływ krwi może zawierać potencjalnie przenośny wirus, który zajęłby lata, by wywołać chorobę. A wspólnota banków krwi, zmagająca się teraz jak teraz z ledwo wystarczającym dopływem krwi, była zaniepokojona odstraszaniem dawców. Debata nasiliła się, a różne rozwiązania zostały odrzucone jako zbyt kosztowne (testowanie na zastępcze markery) lub zbyt stygmatyzujące (wykluczenie członków różnych grup ryzyka z darowizn). W końcu wirus wyizolowano, aw marcu 1985 r. Read more „AIDS – pierwsze 20 lat ad 6”

Shots in the Dark: The Wayward Szukaj szczepionki na AIDS ad

W maju 1987 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie poparło globalną strategię walki z AIDS w celu zapobiegania i kontrolowania AIDS. Strategia ta miała stanowić praktyczne ramy służące wspieraniu wspólnych polityk; miała to być ewoluująca wizja tego, co było potrzebne, by stawić czoła epidemii i metaforze globalnej solidarności. Większość krajów rozwijających się (w których 95% zakażeń wirusem HIV miało miejsce) wkrótce sformułowała krajowe programy kontroli AIDS, głównie dzięki technicznym wytycznym Światowego Programu Organizacji Zdrowia na temat AIDS Światowej Organizacji Zdrowia (byłem dyrektorem tego programu od 1990 do 1995 r.), Oraz w niektórych obszarach odnotowano umiarkowany sukces. Obejmowały one większą świadomość znaczenia ochrony praw człowieka i godności osób żyjących z HIV lub AIDS; przywrócenie zaufania do usług transfuzji krwi; utworzenie dobrowolnych placówek zajmujących się testowaniem i poradni w zakresie HIV; uznanie znaczenia wczesnego leczenia chorób przenoszonych drogą płciową w zapobieganiu przenoszeniu HIV (szczególnie we wczesnych stadiach epidemii); wdrażanie ciągłości opieki, począwszy od podstawowej opieki domowej po przystępne leczenie infekcji oportunistycznych, szczególnie gruźlicy; oraz aktywne zaangażowanie w wysiłki kontrolne organizacji pozarządowych i sieci osób dotkniętych AIDS. Read more „Shots in the Dark: The Wayward Szukaj szczepionki na AIDS ad”

Próba beta-blokera Bucindolol u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca ad 6

Wskaźniki zagrożenia dla śmierci w wcześniej określonych podgrupach pacjentów. Współczynniki zagrożenia są przedstawione z 95-procentowymi przedziałami ufności. Współczynniki zagrożenia z górnymi granicami ufności, które są mniejsze niż 1, odzwierciedlają korzyść przeżywalności dla bucindololu. Przedziały ufności nie zostały poprawione w przypadku wielokrotnych porównań. CAD oznacza chorobę wieńcową, LVEF frakcję wyrzutową lewej komory i NYHA New York Heart Association. Read more „Próba beta-blokera Bucindolol u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca ad 6”

Wpływ zmiany pojedynczego aminokwasu w cząsteczkach MHC klasy I na tempo progresji do AIDS ad 5

Epidemiologiczne powiązanie podtypów HLA-B * 35-Px z progresją do AIDS w porównaniu z podtypami HLA-B * 35-PY jest zgodne z poglądem, że wspólne cechy rozpoznawania peptydu HLA-B * 35-Px allele zapewniają funkcjonalne wyjaśnienie szybkiego postępu w AIDS u heterozygot. Stowarzyszenie HLA-Cw * 04 z progresją do AIDS
Zróżnicowane powiązanie alleli HLA-B * 35-PY i HLA-B * 35-Px z progresją do AIDS doprowadziło nas do ponownego zbadania obserwowanego wcześniej związku HLA-Cw * 04 z progresją do AIDS.10 Trzy z nich z naszych obserwacji wynika, że większość, jeśli nie wszystkie, asocjacji HLA-Cw * 04 z szybkim postępem wynika z nierównomierności powiązania z allelami HLA-B * 35-Px. Po pierwsze, wszyscy pacjenci, którzy byli heterozygotyczni pod względem HLA-B * 3501 w naszych kohortach byli również dodatni pod względem HLA-Cw * 04, a szybki progresja do AIDS nie jest związana z tym haplotypem w białych lub czarnych heterozygotach (niebieska linia na Figurze 2). Po drugie, pacjenci z HLA-Cw * 04, ale bez alleli podtypu HLA-B * 35-Px są nieodróżnialne od tych bez HLA-Cw * 04 pod względem szybkości progresji do AIDS (dalsze informacje są dostępne na stronie http: // rex .nci.nih.gov / lgd / pubs / 2001.htm). Po trzecie, u trzech z czterech białych, którzy byli heterozygotyczni pod względem HLA-B * 35-Px, ale którzy nie mieli HLA-Cw * 04, progresja do AIDS następowała bardzo szybko (mniej niż pięć lat po serokonwersji). Read more „Wpływ zmiany pojedynczego aminokwasu w cząsteczkach MHC klasy I na tempo progresji do AIDS ad 5”