AIDS – pierwsze 20 lat czesc 4

Dane dotyczące rocznej zapadalności, śmierci i chorobowości pochodzą z Centrów Kontroli i Prewencji Chorób. Roczne wydatki federalne pochodzą z rejestrów amerykańskiego Senatu. W latach 90. XX w. Po raz pierwszy udostępniono wysoce aktywną terapię przeciwretrowirusową (HAART), która zasadniczo zmieniła epidemię w Stanach Zjednoczonych (ryc. 1). W tym czasie wspólnota pacjentów i środowiska medycznego rozpoczęła owocną współpracę, która pozostaje znakiem rozpoznawczym opieki nad AIDS.
Tabela 3. Tabela 3. Ważne daty w drugiej dekadzie epidemii AIDS. Potencjalna skuteczność nowych leków była widoczna na długo przed przeprowadzeniem potwierdzających badań klinicznych (Tabela 3). Najpierw nastąpiło nowe zrozumienie dynamiki i patofizjologii zakażenia HIV. 54 Pacjenci z przewlekłą infekcją leczeni inhibitorem proteazy rytonawirem mieli gwałtowny spadek poziomu RNA HIV, co odzwierciedla nagłe przerwanie wysokiej jakości replikacji HIV (miliardy kopie dziennie). Miały również wzrost liczby komórek CD4, co ujawniło zdolność regeneracyjną populacji komórek CD4. Ustanowienie tych dwóch zasad głęboko wpłynęło na późniejsze podejście klinicystów do terapii antywirusowej.54
W kluczowym badaniu zbadano los 180 homoseksualnych mężczyzn, od których pobrano seryjne próbki osocza od ponad 10 lat58. W tej grupie obciążenie wirusem okazało się znacznie silniejszym predyktorem przeżycia długoterminowego niż liczba komórek CD4. , który był używany od początku epidemii. Tak więc, obciążenie wirusem stało się centralną nową informacją dla decyzji o rozpoczęciu i modyfikacji leczenia.
Uzbrojeni w te nowe spostrzeżenia, badacze z ufnością zainicjowali serię przełomowych badań klinicznych.56,60 Większość badań wykazała dramatyczne i trwałe reakcje u co najmniej dwóch trzecich pacjentów z minimalną wcześniejszą ekspozycją na leki przeciwwirusowe, którzy przestrzegają schematu terapii potrójnej. W Stanach Zjednoczonych 15 leków zostało zatwierdzonych w trzech klasach leków: analogi nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy i inhibitory proteazy. Za pomocą tych silnych leków zaobserwowano ostre i utrzymujące się spadki częstości występowania AIDS i śmiertelności związanej z AIDS (ryc. 1) .64 Chociaż ten rodzaj leczenia jest kosztowny, koszty równoważą oszczędności na innych obszarach, w szczególności opłaty za hospitalizację i opiekę domową.65
Bieżące wysiłki koncentrują się na uproszczeniu schematów podawania leków w celu poprawy przestrzegania zaleceń, opracowaniu alternatyw dla tych, u których zawiodły obecne leki, oraz zarządzaniu szerokim zakresem skutków ubocznych, w szczególności zaburzeń metabolicznych, w tym lipodystrofii.59 Optymalny czas rozpoczęcia leczenia pozostaje kontrowersyjny, tak jak to miało miejsce w czasie epidemii. Ostatnio eksperci sugerują, że ryzyko długotrwałych skutków ubocznych z obecnych schematów przemawia przeciwko rutynowej wczesnej terapii, w przeciwieństwie do strategii uderz wcześniej, uderzaj mocno , która była faworyzowana od czasu wprowadzenia inhibitorów proteazy. [48] Całkowite wyeliminowanie infekcji, szczególnie ukrytego wirusa, pozostaje przedmiotem intensywnych badań.66
Pod koniec lat 90. XX wieku: Globalny kryzys
Pomimo tych postępów, pojawia się poczucie zagłady w obliczu skali globalnej epidemii
[hasła pokrewne: zatrucie bromem, aparat ortodontyczny przed i po, opilstwo ]
[przypisy: oberwanie brzucha, gruźlica prosówkowa, renta na nerwice ]