Czynniki ryzyka związane z transmisją CDI

width=300W naszym badaniu zidentyfikowano czynniki ryzyka związane z transmisją CDI związaną z opieką zdrowotną i zmierzono konsekwencje kliniczne niedawnego nabycia C. difficile, mając ściśle określone powiązanie genetyczne między przypadkami za pomocą WGS. Przeanalizowaliśmy dużą kohortę przypadków, stosując czułe podejście do pobierania próbek i diagnozowania w oparciu o testy toksyny, dla których wykazano wysoką wartość predykcyjną dla prawdziwej CDI. Łącząc WGS i konwencjonalne rybotypowanie odkryliśmy, że genetyczna zależność szczepów od poprzednich przypadków różni się istotnie w zależności od rybotypu, co sugeruje, że linie C. difficile mogą mieć różne rezerwuary i sposoby przenoszenia. Interesujące jest jednak to, że nie wykazaliśmy niezależnego związku między rybotypem a wynikiem niepożądanym, jak wykazały niektóre poprzednie badania; nawroty i śmiertelność były silniej związane z nabywaniem szczepów z niedawnego przypadku niż z typem szczepu.

[patrz też: nowofundland olx, urojenia ksobne, ksobne ]