Intensywna padaczka ogniskowa

Istnieje ogromna różnica między padaczką ogniskową a uogólnioną, a nawet w obrębie tych kategorii występują rozległe różnice w objawach, przyczynach i leczeniu. Intensywna padaczka ogniskowa, pierwsza książka tego rodzaju, zajmuje się jedną głęboką główną kategorią padaczki. Długo oczekiwano od epileptologów, ponieważ zajmuje się jednym z największych wyzwań w tej dziedzinie: faktem, że większość pacjentów z padaczką medycznie niezdolną do leczenia ma ogniskową epilepsję. Głównym celem redaktorów było sprawdzenie pola w jednym tomie. Mieli nadzieję na dostarczenie odpowiednich informacji dla osób niespecjalistycznych i pomoc specjalistom w opracowaniu kompleksowych programów na rzecz padaczki. Książka w dużej mierze osiąga te cele.
Po kilku wstępnych rozdziałach pierwsza część książki omawia nazewnictwo i przyczyny. Oprócz częstych przyczyn epilepsji ogniskowej, takich jak mezjalna skolioza skroniowa, wady korowe, choroby naczyniowe, nowotwory i infekcje, książka zawiera wnikliwe rozdziały dotyczące przyczyn ezoterycznych, szczególnie u dzieci.
W następnych trzech sekcjach książka omawia ocenę diagnostyczną, postępowanie medyczne i leczenie chirurgiczne. Część dotycząca zarządzania lekami ogranicza się do przeglądu strategii leczenia i omawia tylko kilka starych i nowych leków przeciwpadaczkowych. Sekcja dotycząca leczenia chirurgicznego jest znacznie bardziej kompleksowa, opisując szczegółowo opcje operacyjne od zabiegów leczniczych po leczenie paliatywne. Książka kończy się omówieniem ekonomiki padaczki trudnej do przezwyciężenia, z uwzględnieniem kosztów i korzyści z agresywnego leczenia chirurgicznego.
Organizacja sekcji dotyczącej badań diagnostycznych, w szczególności dyskusji nad neuroobrazowaniem, jest rozczarowująca. Nie ma wątpliwości, że nasza zdolność wykrywania ogniskowych nieprawidłowości strukturalnych lub metabolicznych bardzo zmieniła opcje terapeutyczne. Niestety, książka przedstawia neuroobrazowanie w mylący sposób. Początkowo autorzy omawiali niepełne wyniki neuroobrazowania w części dotyczącej oceny diagnostycznej, podając kilka szczegółów na temat obecnych metod, które mogą być pomocne u pacjentów z niejonowymi zaburzeniami kory mózgowej. W odniesieniu do rezonansu magnetycznego (MRI) nie ma wzmianki o relaksometrii T2 lub gęstości echa spinowego w sekwencjach MRI. Autorzy dostarczają krótkiego opisu tłumionego płynem odzyskiwania inwersji i obrazowania ważonego dyfuzją, ale nie dyskutują o tym, w jaki sposób te sekwencje są stosowane w ocenie epilepsji. Tętnicza tomografia komputerowa emitowana przez emisję pojedynczego i półprzewodnikowego jest krótko wspomniana, a funkcjonalna rezonans magnetyczny i spektroskopia rezonansu magnetycznego są wyraźnie pomijane.
Dyskusje na temat niektórych z tych metod pojawiają się w dalszej części książki, w części poświęconej chirurgicznej obróbce, z naciskiem na ocenę mezjalnego sklerozy skroniowej. Jednak nie ma dyskusji na temat wykrywania zmian pozasz- czastkowych, stanowiącej wyzwanie diagnostyczne dla epileptologów. Bez wątpienia, uaktualnione wydanie będzie wymagane w ciągu następnych kilku lat, wraz z pojawieniem się chirurgii noża gamma, stymulacji głębokiego mózgu i dordzeniowego podawania leku.
Teresa A. Tran, MD
MINCEP Opieka nad padaczkami, Minneapolis, MN 55118

[przypisy: olx radzyń podlaski, zespół amnestyczny, odma opłucnowa rehabilitacja ]
[patrz też: ortodonta kościerzyna, aparat ortodontyczny przed i po, olx radzyń podlaski ]