Mutacje keratyny 8 u pacjentów z kryptogenną chorobą wątroby ad

Podobnie transgeniczne myszy, które nadeksprymują zmutowaną keratynę 18, mają łagodne przewlekłe zapalenie wątroby, kruche hepatocyty i znaczną podatność na uszkodzenie wątroby wywołane lekiem.14,16,17 Odkrycia te doprowadziły do hipotezy, że mutacje w genach keratyny 18, keratyny 8 lub obu mogą powodować lub predysponować ludzi do ostrej lub przewlekłej choroby wątroby, która w przeciwnym razie zostałaby sklasyfikowana jako kryptogenna9. Poprzednio opisaliśmy mutację w genie keratyny 18 (substytucja leucyny na histydynę w pozycji 127) u z 28 pacjentów z kryptogenną marskością wątroby. [18] Zgłaszamy identyfikację pięciu dodatkowych, niepowiązanych pacjentów, którzy mieli mutacje w genie keratyny 8, które mogły predysponować je do kryptogennej marskości.
Metody
Pacjenci
Przeanalizowaliśmy próbki 150 eksplantowanych wątrób, które otrzymano z jednostek transplantacji wątroby w University of California-San Francisco i California Pacific Medical Center, oraz próbki krwi obwodowej od pacjenta z kryptogenną marskością wątroby, 2 pacjentów z noworodkowym zapaleniem wątroby i 86 innych losowo wybranych (kontrolowanych) pacjentów widzianych w Centrum Medycznym Palo Alto Veterans lub w Centrum Medycznym Stanford University, zgodnie z protokołami zatwierdzonymi przez komitety humanistyczne w tych instytucjach. Wszyscy pacjenci lub ich rodzice wyrazili pisemną, świadomą zgodę.
U 55 pacjentów rozpoznano marskość wątroby na tle kryptogennym z następujących kryteriów: brak serologicznych markerów zapalenia wątroby typu B i wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz antygenów mitochondrialnych, jądrowych i mięśni gładkich; obecność normalnych poziomów żelaza, ceruloplazminy i alfa1-antytrypsyny; oraz brak spożywania alkoholu lub innych toksyn wątrobowych. Spośród 98 pacjentów z nie kryptogenną chorobą wątroby 20 miało chorobę związaną z alkoholem, 10 zapalenie wątroby typu C, 27 autoimmunologicznym zapaleniem wątroby, 21 ostrym piorunującym zapaleniem wątroby, 7 chorobami wywołanymi lekami, 3 noworodkowe zapalenie wątroby, 2 pierwotną marskość żółciową, 2 chorobę Wilsona, 2 alfa1 niedobór antytrypsyny, przewlekłe odrzucenie, zapalenie wątroby typu B, hemochromatoza i veno-okluzyjna choroba wątroby. Wśród 153 pacjentów z kryptogenną lub nie kryptogenną chorobą wątroby było 120 wcześniej opisanych pacjentów.18 Ponadto, próbki krwi obwodowej z grupy kontrolnej składającej się z 86 losowo wybranych pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, z których wszyscy dostarczali krew do laboratorium hematologicznego na losowo wybranych dzień, analizowano pod kątem mutacji. Próbki z grupy kontrolnej analizowano tylko przez trawienie enzymem restrykcyjnym na obecność dwóch mutacji w genie keratyny 8: substytucję cysteiny na glicynę w pozycji 61 (G61C) i podstawienie histydyny na tyrozynę w pozycji 53 (Y53H) .
Metody molekularne
Dodatek dodatkowy 1. Regiony aminokwasowe keratyny 8 i keratyny 18, które analizowano pod kątem obecności mutacji. Komórki NIH 3T3 (które nie eksprymują keratyn) transfekowano zarówno DNA kodującym ludzką keratynę 18 typu dzikiego, jak i jednym z trzech ludzkich konstruktów keratyny 8: konstrukty kodujące keratynę dzikiego typu, Y53H lub G61C 8,16,18 Transfekcja zarówno keratyny 8 jak i keratyna 18 stabilizuje keratyny i umożliwia tworzenie filamentów.19,20 Genomowe DNA zostało przygotowane przy użyciu zestawu tkanek (DNeasy, Qiagen, Chatsworth, CA)
[więcej w: aparat ortodontyczny przed i po, ksobne, bromizm ]
[patrz też: oberwanie brzucha, gruźlica prosówkowa, renta na nerwice ]