Nonwirusowy transfer genu VIII kodującego czynnik krzepnięcia genu u pacjentów z ciężką hemofilią ad 6

Poziomy aktywności czynnika VIII. W Pacjent częstotliwość krwawienia i ilość egzogennego czynnika VIII nie zmieniły się po wszczepieniu transfekowanych fibroblastów. Ten pacjent otrzymał implant o najniższym poziomie produkcji czynnika VIII in vitro któregokolwiek z implantów (tabela 2) i nie wykryto klinicznie istotnego wzrostu aktywności czynnika VIII w jego osoczu po leczeniu (tabela 3). Rozpoczynając 10 tygodni po wszczepieniu transfekowanych fibroblastów, pacjent 3 nie miał krwawienia i nie używał czynnika VIII do leczenia nowego krwawienia przez następne 3 miesiące. W 18. tygodniu, blisko osiem tygodni po ostatnim wlewie czynnika VIII, jego aktywność czynnika VIII w osoczu wzrosła z mniej niż 0,4% normy do 2,0% normy (Tabela 3). Wystąpiły krwawienia związane z urazami, ale nie zgłosił on spontanicznego krwawienia. Wystąpiło kilka przedłużonych interwałów bez krwawienia lub infuzji czynnika VIII (ryc. 2). Dodatkowe pomiary aktywności czynnika VIII wykazały poziom aktywności 1,0% normalności po 6 miesiącach i spadek poniżej 0,5% po 12 miesiącach. Pacjent 6 otrzymał klony fibroblastów, które produkowały największą ilość czynnika VIII dziennie in vitro któregokolwiek z klonów (tabela 2). Zmniejszona częstotliwość krwawienia stała się widoczna miesiąc po wszczepieniu transfekowanych fibroblastów (Figura 2). W okresach, kiedy nie było krwawienia lub stosowania egzogennego czynnika VIII, liczne pomiary aktywności czynnika VIII wykazały stały wzrost aktywności do poziomu wyższego niż obserwowany przy początkowej ocenie (Tabela 3). Podobnie jak Pacjent 3, nie zgłosił żadnego spontanicznego krwawienia przez około 10 miesięcy po implantacji (ryc. 2). Wystąpił jednak okresowy krwotok spowodowany urazami. Częstość krwawień u tego pacjenta wzrosła i samoistne krwawienie powróciło w ciągu 12 miesięcy, kiedy to jego poziom aktywności czynnika VIII spadł do mniej niż 0,5% normy (Tabela 3).
Tabela 4. Tabela 4. Miesięczne stosowanie egzogennego czynnika VIII. Tabela 4 pokazuje średnie miesięczne użycie czynnika VIII przed i po wszczepieniu komórek u wszystkich sześciu pacjentów. Leczenie infuzjami egzogennego czynnika VIII przed włączeniem do badania zostało udokumentowane w dziennikach pacjentów (pacjenci 1, 3 i 6) lub w dokumentacji farmacji (pacjenci 2, 4 i 5). Użycie egzogennego czynnika VIII przez pacjentów i 2 nie zmieniło się po leczeniu. Używanie przez pacjentów 3, 4 i 5 było umiarkowanie zmniejszone. W przypadku pacjenta 6 nastąpiło znaczne zmniejszenie stosowania egzogennego czynnika VIII po terapii genowej; w ciągu 20 miesięcy przed terapią jego całkowite użycie czynnika VIII w każdym miesiącu wahało się od 12 339 do 30 621 U, podczas gdy jego stosowanie mieściło się w zakresie od 2040 do 7098 U na miesiąc w 4, 6, 7, 8 i 10 miesiącu po terapii genowej (tabela 4).
W celu wykrycia zmian aktywności czynnika VIII w czasie zastosowano standardowy jednoetapowy test aktywności czynnika VIII (tabela 3). Poziomy aktywności czynnika VIII powyżej poziomów przed leczeniem były wielokrotnie stwierdzane po leczeniu w Pacjentach 3, 4, 5 i 6. Pacjent 3 miał poziom aktywności czynnika VIII 2,0 procent normalnej w 18 tygodniu (osiem tygodni po ostatniej infuzji czynnika VIII )
[hasła pokrewne: katalepsja, zespół amnestyczny korsakowa, parafrenia ]
[podobne: ebola kraków, stulejka kraków, miocyt ]