Nonwirusowy transfer genu VIII kodującego czynnik krzepnięcia genu u pacjentów z ciężką hemofilią

Testowaliśmy bezpieczeństwo nie-wirusowego systemu terapii genowej somatycznej u pacjentów z ciężką hemofilią A.
Metody
Otwarte badanie fazy przeprowadzono u sześciu pacjentów z ciężką hemofilią A. Fibroblasty skóry uzyskane z każdego pacjenta przez biopsję skóry hodowano w hodowli i transfekowano plazmidami zawierającymi sekwencje genu kodującego czynnik VIII. Komórki, które wytworzyły czynnik VIII, zostały wybrane, sklonowane i rozmnożone in vitro. Sklonowane komórki następnie zebrano i podano pacjentom przez wstrzyknięcie laparoskopowe do sieci. Pacjentów śledzono przez 12 miesięcy po wszczepieniu genetycznie zmienionych komórek. Przeprowadzono tymczasową analizę.
Wyniki
Nie stwierdzono żadnych poważnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem fibroblastów wytwarzających czynnik VIII lub procedurą implantacji. Nie stwierdzono długotrwałych powikłań i nie wykryto żadnych inhibitorów czynnika VIII. U czterech z sześciu pacjentów poziomy aktywności czynnika VIII w osoczu wzrosły powyżej poziomów obserwowanych przed zabiegiem. Wzrost aktywności czynnika VIII zbiegał się ze zmniejszeniem krwawienia, zmniejszeniem użycia egzogennego czynnika VIII lub obu. U pacjenta z najwyższym poziomem aktywności czynnika VIII zmiany kliniczne trwały około 10 miesięcy.
Wnioski
Implantacja genetycznie zmienionych fibroblastów wytwarzających czynnik VIII jest bezpieczna i dobrze tolerowana. Ta forma terapii genowej jest możliwa u pacjentów z ciężką hemofilią A.
Wprowadzenie
Hemofilia A, krwotoczna choroba związana z chromosomem X związana z mutacjami w genie kodującym czynnik VIII, dotyka na 5000 mężczyzn.1 Około 60 procent pacjentów ze zmutowanym genem dla czynnika VIII ma ciężką hemofilię (w której poziom czynnika VIII aktywność jest mniejsza niż 1,0% normy), podczas gdy pozostała część ma umiarkowaną lub łagodną hemofilię (aktywność czynnika VIII, odpowiednio 1,0 do 5,0% normy lub więcej niż 5,0% wartości prawidłowej) .1 W ciężkiej hemofilii samoistne krwawienie do stawów, tkanki miękkie i narządy życiowe są częste, natomiast w łagodnej hemofilii krwawienie pojawia się zwykle dopiero po urazie lub operacji.2
Zastąpienie podawanymi dożylnie koncentratami czynnika VIII kontroluje krwawienie u pacjentów z hemofilią A. U pacjentów z ciężką chorobą można zapobiec spontanicznemu krwotokowi i postępowi artropatii przez profilaktyczne podawanie egzogennego czynnika VIII w celu utrzymania poziomów aktywności czynnika VIII powyżej 1,0% normy. 3 Profilaktyka za pomocą czynnika VIII jest kosztowna, jednak i nie gwarantuje zapobiegania krwotokowi.4 Pomimo znacznej poprawy bezpieczeństwa koncentratów pochodzących z osocza i zrekombinowanych czynnika VIII, pozostaje obawa przed zanieczyszczeniem prionami zakaźnymi5, a także niewielkimi nie rozwiniętymi wirusami. takie jak wirus zapalenia wątroby typu A 7,7 i parwowirus 9-11 Hemofilia A jest odpowiednią chorobą kandydacką do terapii genowej12 z kilku powodów: wytwarzanie czynnika VIII nie jest regulowane w odpowiedzi na krwawienie; szeroki indeks terapeutyczny czynnika VIII minimalizuje ryzyko przedawkowania; dostarczanie czynnika VIII do krwiobiegu nie wymaga ekspresji genu przez określony narząd; a nawet niski poziom białka może być korzystny.
Opracowaliśmy niewirusowy system dostarczania genów, nazywany implantacją transkaryotyczną . Wynika to z izolacji komórek somatycznych od pacjenta, stabilnego wprowadzenia genu terapeutycznego do tych komórek, izolacji i klonalnej propagacji pojedynczej komórki inżynierskiej, oraz wszczepienie komórek klonalnych do pacjenta.13-15 Myszy, które otrzymały implanty fibroblastów niosące sekwencje DNA genu ludzkiego czynnika VIII wytworzyły ludzkie białko; procedura była bezpieczna i skutkowała poziomem aktywności czynnika VIII, który przekraczał 5,0 procent normy – poziom, który byłby uważany za terapeutyczny u pacjentów z ciężką hemofilią A – przez ponad rok (dane niepublikowane)
[hasła pokrewne: ortodonta gliwice, katalepsja, ile kosztuje aparat ortodontyczny ]
[przypisy: nowofundland olx, urojenia ksobne, ksobne ]