Shots in the Dark: The Wayward Szukaj szczepionki na AIDS ad

W maju 1987 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie poparło globalną strategię walki z AIDS w celu zapobiegania i kontrolowania AIDS. Strategia ta miała stanowić praktyczne ramy służące wspieraniu wspólnych polityk; miała to być ewoluująca wizja tego, co było potrzebne, by stawić czoła epidemii i metaforze globalnej solidarności. Większość krajów rozwijających się (w których 95% zakażeń wirusem HIV miało miejsce) wkrótce sformułowała krajowe programy kontroli AIDS, głównie dzięki technicznym wytycznym Światowego Programu Organizacji Zdrowia na temat AIDS Światowej Organizacji Zdrowia (byłem dyrektorem tego programu od 1990 do 1995 r.), Oraz w niektórych obszarach odnotowano umiarkowany sukces. Obejmowały one większą świadomość znaczenia ochrony praw człowieka i godności osób żyjących z HIV lub AIDS; przywrócenie zaufania do usług transfuzji krwi; utworzenie dobrowolnych placówek zajmujących się testowaniem i poradni w zakresie HIV; uznanie znaczenia wczesnego leczenia chorób przenoszonych drogą płciową w zapobieganiu przenoszeniu HIV (szczególnie we wczesnych stadiach epidemii); wdrażanie ciągłości opieki, począwszy od podstawowej opieki domowej po przystępne leczenie infekcji oportunistycznych, szczególnie gruźlicy; oraz aktywne zaangażowanie w wysiłki kontrolne organizacji pozarządowych i sieci osób dotkniętych AIDS. W kilku krajach – zwłaszcza w Ugandzie, Senegalu, Zambii, Tajlandii i Kambodży – zapobieganie osiągnęło znaczny sukces. Jednak reakcja na epidemię w wielu innych krajach była opóźniona, niewystarczająca lub niewłaściwa. W rezultacie liczba zakażeń wirusem HIV wzrosła z 6 milionów w 1990 r. Do ponad 20 milionów w 1995 r. I prawie 60 milionów dzisiaj. Przyczyny tej nieadekwatnej odpowiedzi są złożone. Jako choroba przenoszona drogą płciową AIDS często wywoływały reakcje moralistyczne, a nie skuteczne działania w zakresie zdrowia publicznego; jego związek ze stygmatyzowanymi i zmarginalizowanymi grupami oraz jego domniemana śmiertelność były również ważnymi czynnikami. Ponadto społeczność międzynarodowa nie była w stanie uzyskać skoordynowanej, jednolitej odpowiedzi ze względu na terytorialność między międzynarodowymi i dwustronnymi agencjami donatorami. Wreszcie kraje uprzemysłowione uległy samozadowoleniu z powodu błędnego przekonania, że przenoszenie heteroseksualne jest rzadkie i że osoby z wirusem HIV mogą żyć przez wiele lat lub nawet zostać wyleczone poprzez zastosowanie terapii skojarzonej z lekami przeciwretrowirusowymi.
Przełom wieku był świadkiem dramatycznego wzrostu świadomości na temat pandemii, głównie z powodu globalnej troski o sprawiedliwość w dostępie do leków antyretrowirusowych w krajach o niskim i średnim dochodzie. Zagrożenie importem i lokalna produkcja leków generycznych zmniejszyły koszty terapii skojarzonej do około 600 USD rocznie w krajach afrykańskich. Brazylijski program dotyczący AIDS, który udostępnił społeczeństwu leki przeciwretrowirusowe od połowy lat 90., donosi o sukcesie w zapobieganiu zgonom z powodu AIDS i nowych zakażeń HIV (poprzez zmniejszenie miana wirusa) i jest uważany przez wielu za model dla rozwijających się. świat. Ponadto istnieje już struktura (wspólny program Narodów Zjednoczonych ds. HIV / AIDS lub UNAIDS) w celu koordynacji, monitorowania i oceny międzynarodowej reakcji na AIDS.
Tragiczne, że prawie 25 milionów zgonów z powodu AIDS i prawie dewastacji tkanki społecznej wielu afrykańskich narodów w celu podniesienia świadomości światowej
[podobne: hiperostoza czołowa objawy, majaczenie drżenne, wciągnięta błona bębenkowa ]
[więcej w: ortodonta kościerzyna, aparat ortodontyczny przed i po, olx radzyń podlaski ]