Shots in the Dark: The Wayward Szukaj szczepionki na AIDS

W 1984 r. – 17 lat temu – sekretarka ds. Zdrowia i opieki społecznej Margaret Heckler ogłosiła, że szczepionka na AIDS będzie gotowa do testów za 2 lata. Od tego czasu prawie 60 milionów osób na całym świecie zostało zainfekowanych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), a tylko jedna szczepionka zawierająca białko powierzchniowe wirusa gp120 doprowadziła ją do wielkoskalowego testu polowego na skuteczność fazy III. Książka Jona Cohena, Shots in the Dark, wyjaśnia powody tego nieznośnie powolnego postępu, pomimo ogromnych postępów dokonanych w dziedzinie biotechnologii, genetyki i immunologii. Cohen uważa, że główną przeszkodą w pomyślnym opracowaniu szczepionki jest dominacja w tej dziedzinie przez redukcjonistów (głównie wirusologów), którzy są zainteresowani przede wszystkim zrozumieniem patogenezy zakażenia HIV i interakcji wirusa z układem odpornościowym. Jedną z konsekwencji tej dominacji było wczesne skupienie się na produkcji przeciwciał przeciwko wirusowi, co opóźniło rozpoznanie znaczenia odporności komórkowej w ochronie przed zakażeniem wirusem HIV. Empiryczne, ukierunkowane podejście do opracowywania szczepionki zostało pokonane, głównie z powodu obaw, że zachęci to mierną naukę i wyczerpią zasoby na podstawowe badania. Argument, że bardziej trzeba wiedzieć o HIV i odpowiedź immunologiczną na nią, zanim projektowany program mógłby zostać zaprojektowany, zawsze przeważał.
Cohen cytuje inne przeszkody. Należą do nich brak zainteresowania ze strony dużych firm farmaceutycznych w opracowywaniu szczepionki przeciwko AIDS z powodu obaw dotyczących odpowiedzialności i zysków; nieporozumienia dotyczące znaczenia i znaczenia modeli zwierzęcych; różne poglądy na temat tego, co może osiągnąć szczepionka (zapobieganie infekcjom a ochrona już zainfekowanej choroby); problemy etyczne związane z projektowaniem badań kontrolowanych placebo oraz leczenie osób zaszczepionych, które uległy zakażeniu podczas prób; oraz ograniczone zainteresowanie wśród krajów uprzemysłowionych wspieraniem badań nad szczepionkami.
Cohen twierdzi, że można było uniknąć tego nieuporządkowanego poszukiwanie szczepionki przeciwko AIDS poprzez centralizację przywództwa i unifikację kierunku od samego początku, zgodnie z modelem March of Dimes, który odniósł tak duży sukces w opracowywaniu szczepionki przeciwko wirusowi polio. Takie przywództwo opracowałoby główną strategię radzenia sobie z przeszkodami w rozwoju szczepionek, rygorystycznie porównywać strategie szczepionek i śledzić obiecujące wyniki. National Institutes of Health (NIH) nie mógł zapewnić tego przywództwa, ze względu na szacunek dla nauki inicjowanej przez badaczy i jej pogardę dla ukierunkowanych badań. To, co Cohen czuje, jest teraz potrzebne to program o wartości miliarda dolarów – nazwał to Marszem dolarów – który byłby prywatnie zarządzany przez kogoś o głębokim osobistym i moralnym zaangażowaniu w opracowanie szczepionki, pod którą dyrektor naukowy nadzorowałby deski. Jedna rada finansowałaby pilne badania podstawowe, a druga wspierałaby produkcję i testowanie kandydatów na szczepionki. Cohen jest pod wrażeniem odważnych inicjatyw podjętych przez Międzynarodową Inicjatywę na rzecz Szczepień AIDS, ostatnich zmian w programie szczepień NIH zawartych w jego kompleksowym przeglądzie przez Biuro AIDS Research w 1996 r. (Często określanym jako raport komisji Levine a), w tym ustanowienie Centrum Badań nad Szczepionkami oraz utworzenie Koalicji Rzeczników na rzecz Szczepień AIDS pod kierunkiem aktywistów, ale nadal uważa, że program, który popiera, znacznie zwiększy szanse na szybki rozwój skutecznej szczepionki.
Niestety, brak mobilizacji międzynarodowej społeczności naukowej w celu opracowania bezpiecznej i skutecznej szczepionki na AIDS jest przykładem ogólnoświatowej reakcji na samą epidemię
[przypisy: zespół amnestyczny korsakowa, opilstwo, parafrenia ]
[przypisy: ebola kraków, stulejka kraków, miocyt ]