Zwiększona potrzeba tyroksyny u kobiet z niedoczynnością tarczycy podczas terapii estrogenowej ad 5

Wartość wskaźnika wiązania hormonu tarczycy u kobiet z niedoczynnością tarczycy zmniejszyła się do 0,8 . 0,1 (P <0,01 dla porównania z linią podstawową). Wartości indeksu tyroksyny bez surowicy nie zmieniły się w odpowiedzi na terapię estrogenową. Ryc. 3. Rycina 3. Serialne pomiary stężenia tyreotropiny w surowicy u 18 kobiet z niedoczynnością tarczycy w grupie leczonej tyroksyną (panel A) i 7 kobiet z niedoczynnością tarczycy w grupie z supresją tyreotropiny (panel B), z których wszyscy otrzymywali terapię estrogenową przez 48 lat Tygodnie. Każdy punkt reprezentuje determinację w pojedynczej kobiecie. Do 12 tygodnia terapii estrogenami 7 z 18 kobiet w grupie z tyroksyną miało stężenie tyreotropiny w surowicy powyżej 7 .U na mililitr, a 3 z 7 kobiet w grupie z supresją tyreotropiny miało stężenie tyreotropiny w surowicy większe niż 1,0 .U na mililitr. Dawki tyroksyny zostały następnie zwiększone u tych 10 kobiet; zebrane dane nie są pokazane. Skale na osiach y paneli A i B różnią się.
W przeciwieństwie do stabilnego poziomu u kobiet z prawidłową czynnością tarczycy, stężenie tyroksyny wolne od surowicy spadło po 12 tygodniach u kobiet z niedoczynnością tarczycy z 1,7 . 0,4 ng na decylitr (22 . 5 pmol na litr) do 1,4 . 0,3 ng na decylitr (18 . 4 pmol na litr, P <0,001). Stężenia te zmniejszyły się o 12 tygodni z 1,5 . 0,3 ng na decylitr (19 . 4 pmol na litr) do 1,2 . 0,3 ng na decylitr (15 . 4 pmol na litr, P = 0,01) u kobiet w grupie zastępczej tyroksyny oraz od 2,1 . 0,3 ng na decylitr (27 . 4 pmol na litr) do 1,7 . 0,2 ng na decylitr (22 . 3 pmol na litr, P = 0,01) u kobiet w grupie z supresją tyreotropiny. Stężenie tyroksyny wolne od surowicy pozostało niższe w ciągu badania niż stężenie podstawowe (ryc. 2). Spadkowi temu towarzyszył znaczny wzrost stężenia tyreotropiny w surowicy w obu podgrupach (odpowiednio P = 0,03 i P = 0,05) po 12 tygodniach (ryc. 2 i ryc. 3). Zmniejszenie stężenia tyroksyny bez surowicy korelowało odwrotnie ze wzrostem stężenia tyreotropiny w surowicy u kobiet w grupie zastępującej tyroksynę (r = 0,68, P <0,001) oraz w grupie z supresją tyreotropiny (r = 0,66, P = 0,04).
Zmiany stężenia tyreotropiny w surowicy, przedstawione na rycinie 3, były istotne klinicznie u 10 z 25 kobiet z niedoczynnością tarczycy. Konkretnie, siedem kobiet w grupie zastępującej tyroksynę miało wzrost stężenia tyreotropiny w surowicy do ponad 7 .U na mililitr, a zatem ich dawka tyroksyny była zwiększona. Tylko jedna z tych siedmiu kobiet miała jakiekolwiek objawy lub objawy niedoczynności tarczycy. Żadna z kobiet, których stężenie tyreotropiny w surowicy nie przekraczało 7 .U na mililitr, wykazywała objawy niedoczynności tarczycy. Stężenie tyreotropiny w surowicy wzrosło do ponad .U na mililitr u trzech kobiet w grupie z supresją tyreotropiny; żaden nie miał objawów klinicznych niedoczynności tarczycy. Jednak dwie z tych trzech kobiet miały również wzrost stężenia tyreoglobuliny w surowicy z niewykrywalnej wartości (mniej niż 0,5 ng na mililitr) do 2,5 ng na mililitr i 6 ng na mililitr, odpowiednio
[patrz też: opilstwo, hiperostoza czołowa, ortodonta gliwice ]
[podobne: ortodonta kościerzyna, aparat ortodontyczny przed i po, olx radzyń podlaski ]